Kyrkopedagogik i Munkfors - en utvärdering av ett samarbetsprojekt skola-kyrka

Författare
Sören Dalevi
(Sören Dalevi och Christina Osbeck.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Karlstad University Press distributör, Universitetstryckeriet 2012 Sverige, Karlstad, Karlstad 123 sidor. ill. 25 cm 978-91-86637-07-1