Lägg ner ledarskapet - vad du som chef ska göra istället

Författare
Sara Ingvarsson
(Sara Ingvarsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur & Kultur 2017 Sverige, Stockholm 318 sidor illustrationer 22 cm 978-91-27-81892-7
Natur & Kultur nnnn 978-91-27-82311-2