Läkare och chef - en handbok från Sveriges läkarförbund och Sveriges läkarförbunds chefsförening

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges läkarförbund 2015 Sverige, Stockholm 54 sidor. : ill.