Läkare om tobak - ett tobakspolitiskt program från Sveriges läkarförbund

Författare
Sveriges läkarförbund
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förb. 1995 Sverige, Stockholm 31 sidor. : diagr. 30 cm
Sveriges läkarförb. 1991 Sverige, Stockholm 29 sidor. : diagr. 30 cm