Läkarebok D. 2, Barnsäng - coitus

Författare
Henrik Berg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Läkarebokens förl. 1933 Sverige, Göteborg S. 257-480
1906 Sverige, Stockholm