Läkarebok D. 1, Abscess - barnsäng

Författare
Henrik Berg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Läkarebokens förl. 1933 Sverige, Göteborg 256 sidor.