Läkarebok D. 3, Coitus-frukt

Författare
Henrik Berg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Läkarebokens förl. 1933 Sverige, Göteborg S. 481-704