Läkarebok D. 9, Supplement : illustrationer : 165 avbildningar över yttre och inre organ i normalt och sjukligt tillstånd jämte kort beskrivning över människokroppens byggnad och förrättningar

Författare
Henrik Berg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Läkarebokens förl. 1934 Sverige, Göteborg S. 160 sidor. : ill.