Läkemedelskemi

Boken behandlar läkemedel, främst de som är registrerade i Sverige, ur ett kemiskt-farmakologiskt perspektiv. Tonvikten är lagd på det unika med en viss strukturell klass av läkemedel jämte struktur-effektsamband och släktskap mellan olika klasser av läkemedel. I de första kapitlen ges en bakgrund till hur man designar/uppfinner nya läkemedel, t.ex. hur man kan konstruera selektiva enzymhämmare samt vilka olika typer av makromolekyler som är mål för läkemedelsmolekyler.

För att kemisten skall kunna starta sitt arbete fram till en substans som kan prövas på människa, krävs en tillräckligt bra ledtråd. Grundläggande tankegångar för att finna denna berörs, liksom optimeringen av ledtråden. Här beskrivs även vilka faktorer som avgör hur starkt en läkemedelsmolekyl binds till en viss receptor samt hur struktur-effektsamband kan behandlas matematiskt/kvantitativt.

Läkemedlens omvandling (metabolism) i kroppen är en biokemisk process som läkemedelskemisten måste förstå för att kunna konstruera nya strukturer med goda farmakokinetiska egenskaper. Ett av bokens kapitel ger en introduktion till läkemedelsmetabolism och farmakokinetik.

Avslutningsvis behandlas industriell utveckling av läkemedel, bland annat berättas om tillkomsten av de tre läkemedlen imatinib (Glivec®), ximelagatran (Exarta®)och gabapentin/pregabalin (Neurontin®/Lyrica®).

Boken vänder sig främst till farmacistuderande, men även till yrkesverksamma farmaceuter och andra läsare som är intresserade av läkemedelskemi.

Författare
Alf Claesson
(Alf Claesson & Uno Svensson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Awametox Consulting 2016 Sverige, Rönninge, Litauen 492 sidor. ill. 25 cm 978-91-639-2311-1
Apotekarsocieteten, Kristianstads boktr. 2005 Sverige, Stockholm, Kristianstad 461 sidor. ill.
Apotekarsocieteten, Kristianstads boktr. 1996 Sverige, Stockholm, Kristianstad Ca 480 sidor. med var. pag. diagr., tab. 25 cm
Apotekarsocieteten, Kristianstads boktr. cop. 1993 Sverige, Stockholm, Kristianstad Ca 500 sidor. med var. pag. diagr., tab. 25 cm
Svensk farmaceutisk tidskrift 1988 Sverige, Stockholm 293 sidor. (293 sidor.) : diagr., tab. 25 cm 91-86274-23-6
Sv. farmaceutisk tidskrift 1982 Sverige, Stockholm 293 sidor. : diagr., ill., tab. 25 cm 91-86274-06-6