Läkiare-book

Författare
Olaus Martini
(Efter en handskrift utg. och med inledning och anm:r af J. V. Broberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Karolinska institutet 1879 Sverige, Stockholm 57 sidor.
Utg:n 1879 Sverige, Stockholm 57 sidor.