Lämningar från historisk tid i Örnäs - Uppland, Upplands-Bro kommun, Västra Ryd socken, Örnäs 9:1 : arkeologisk utredning

Författare
Wivianne Bondesson
(Wivianne Bondesson och Cecilia Grusmark)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Mitt), Riksantikvarieämbetet 2013 Sverige, Hägersten 11 sidor. : ill.