Lämningar från stenålder till efterreformatorisk tid i centrala Vallentuna - Uppland, Vallentuna socken, Vallentuna-Åby 1:94, RAÄ 521-523 och RAÄ 527 : arkeologisk förundersökning och undersökning

Författare
Cecilia Grusmark
(Cecilia Grusmark och Peter Sillén)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
UV Mitt, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet 2006 Sverige, Stockholm 44 sidor.