Länder i fickformat 33, Ungern

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utrikespolitiska institutet (UI) Cop. 1981 Sverige, Stockholm 32 sidor. : ill. 91-7182-397-2
Utrikespolitiska institutet (UI) Cop. 1977 Sverige, Stockholm 24 sidor. : ill. 91-7182-258-5