Länder i fickformat 509, Ungern

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utrikespolitiska institutet (UI) 1991 Sverige, Stockholm 32 sidor. : ill. 91-7182-761-7
Utrikespolitiska institutet (UI) 1988 Sverige, Stockholm 32 sidor. : ill. 91-7182-928-8