Länder i fickformat 560, Ungern

Författare
(Redaktör: Maria Falk)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utrikespolitiska institutet (UI) 1993 Sverige, Stockholm 32 sidor. 91-7182-853-2