Längsprofilering genom koordinatmätning och lutningsmätning - en jämförelse mellan två mätsystem

Författare
Olle Andersson
(Olle Andersson och Olle Nordström)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens väg- och trafikinstitut 1973 Sverige, Stockholm 29 sidor.