Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle Sokrateesta Marxiin

Författare
Esa Saarinen
(Esa Saarinen.)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
WSOY 1998 Finland, Porvoo, Helsinki, Juva 420 sidor. 22 cm
WSOY cop. 1985 Finland, Porvoo 419 sidor. 23 cm 951-0-13353-1