Länsprogram 1970, E - sammanfattning av länsstyrelsens förslag till regionalpolitiskt handlingsprogram

Författare
(Utg. av Länsstyrelsen i Östergötlands län)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utg. 1972 Sverige, Linköping 64 sidor. : ill.