Länsprogram 1970, O - sammanfattning av länsstyrelsens förslag till regionalpolitiskt handlingsprogram

Författare
(Utg. av Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utg., Götatryckeriet 1972 Sverige, Göteborg, Göteborg 51 sidor. ill.