Länsstyrelsen och reduktionen - den östgötska länsstyrelsens delaktighet i Karl XI:s reduktion under slutet av 1680-talet

Författare
Markus Jonsson
(Markus Jonsson. Ogifta mödrar och oäkta barn : en kvantitativ studie om utomäktenskapligt moderskap och oäkta barn i Östergötland och Småland under 1800-talet / Elin Wincent)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet 2013 Sverige, Linköping 89 sidor. : ill.