Lär dig använda Excel 3 - för PC

Författare
Per Engback
(Per Engback, Ingvar Gratte.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell, Gummesson 1991 Sverige, Solna, Falköping 336 sidor. diagr., tab. 25 cm
Liber, Expander Informatic, Gummesson 1989 Sverige, Stockholm, Solna, Falköping 171 sidor. ill. 25 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan