Lära frisör- och stylistkunskap - samspelet elev - kunskap : undervisningslära

Författare
Lars Dahlstrand
(Lars och Ann Dahlstrand teckningar: Sören Axèn foton: Torbjörn Lindén, Ann Dahlstrand)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
D & D cop. 2014 Sverige, Brantevik 58 sidor. : ill. 21 cm 978-91-86336-47-9