Lärande dialoger - didaktiska möten i spåren av förintelsen

Författare
Magnus Hermansson Adler
(Magnus Hermansson Adler.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarutbildningen, Högsk. i Borås, Regeringskansliets grafiska service 2000 Sverige, Borås, Stockholm 15 sidor.