Lärande i arbetslivet - möjligheter och utmaningar : en vänbok till Per-Erik Ellström

Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Linköpings universitet 2014 Sverige, Linköping 350