Lärande i kunskapslyftet - tre fallstudier

Författare
Eva Haglund
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pedagogiska institutionen, Univ. 1998 Sverige, Uppsala 44 sidor. : ill.