Lärande nätverksbyggande i ett europeiskt perspektiv - en jämförelse av ledning och organisation inom hälso- och sjukvård med tonvikt på BB/förlossningskliniker

Författare
Gun-Britt Ivansson
(Gun-Britt Ivansson och Ingrid Tollgerdt-Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Landstinget Kronoberg 2005 Sverige, Växjö 46 sidor. färgill.