Lärande på Länsförsäkringar - forskningscirklar som stöd i en lärandeprocess

Författare
Lars Holmstrand
(Lars Holmstrand, Ann-Charlotte Olsson, Cajsa Ekstav)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbetslivsinstitutet 1996 Sverige, Solna 40 sidor. 91-7045-353-5