Lärandeseminarier i missbruksvården - - en utvärdering av ett samverkansprojekt

Författare
Maria Alm
(Maria Alm, Mats Anderberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2011 Sverige 67 sidor. (PDF)
Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet 2011 Sverige, Växjö 67 sidor. 978-91-86983-02-4