Lärare av i morgon

Den första titeln i Pedagogiska magasinets skriftserie är skriven av pedagogikprofessorerna Ingrid Carlgren och Ference Marton. De har undersökt lärarrollens förändring och vilka utmaningar som möter lärare och elever i framtiden.

Vad skiljer morgondagens lärare från gårdagens? I framtidens samhälle kommer inte skolans huvuduppgift att vara kunskapsförmedling, utan att utveckla redskap för eleverna att själva förvärva kunskaper och kompetenser. Det finns inte längre något självklart rätt eller fel, och en viktig uppgift för läraren är att hjälpa eleverna att förhålla sig till detta.

Ofta ställs frågan hur man ska göra. Författarna vill hellre fråga vad man kan göra. I stället för att tala om undervisning vill de lyfta fram lärandet, i stället för val av metod vill de diskutera mål och resultat.

Lärare av i morgon kommer sannolikt att tänka mindre på hur de gör och mer på vad deras elever erfar, mindre på att hinna med läroboken och mer på att utveckla förmågor och förhållningssätt.

Innehåll:

Förord

Introduktion. Att pejla framtiden

Den undervisande människan

Skolan och informationsteknologin

Lärandets biologi

Hur blir framtiden?

Det professionella objektet

Bokens uppläggning

Del 1: Läraryrket

Lärares arbete

Sex bilder av lärares arbete

Att få eleverna att vilja

Vad ska eleverna göra och lära sig?

Olika läroplaner

Lärarbetets karaktär och förändring

Lärarbetets två sidor

Samhällsförändringar, skolreformer och lärares arbete

Läraryrkets progression

Lärares yrkeskunskaper och utbildning

Lärarutbildningen

Lärarnas professionalisering, deprofessionalisering och reprofessionalisering

Forskningen och lärarnas yrkeskunskaper

Del 2: Lärande och undervisning

Lärande

'Konsten att lära alla allt'

Studier av lärande

Undervisning

Lärandets ovillkorliga villkor

Vad lärare säger och vad lärare gör

Lärarens undervisning och elevernas lärande

'Världens bästa skola'

Bortom klassundervisningen

Del 3: Vart är vi på väg?

Det professionella uppdraget

Förändrad styrning

Ett förändrat kunskapsuppdrag

Bildning för informationssamhället

Skolan och uppdraget

Ett förändrat kunskapsbegrepp

Skolor av i morgon

Från hur till vad

Lärarnas professionella objekt

Lärarnas implicita kunnande

Att utveckla förmågor och förhållningssätt

Morgondagens lärande

Lärarna och upplysningsprojektet

Studerandemedlemmar i Lärarförbundet kan köpa "Lärare av i morgon" med studentrabatt av Lärarförbundet på sin högskolort.

Författare
Ingrid Carlgren
(Ingrid Carlgren, Ference Marton.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarförb., Kristianstads boktr. 2002 Sverige, Stockholm, Kristianstad 238 sidor. 21 cm 978-91-85096-86-2
Lärarförb:s förl., Kristianstads boktr. 2000 Sverige, Stockholm, Kristianstad 238 sidor. 21 cm 978-91-85096-77-0