Lärare, socialsekreterare och barn som far illa - om sociala representationer och interprofessionell samverkan

Författare
Per Germundsson
(Per Germundsson.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Örebro universitet 2011 Sverige, Örebro 169 sidor. ill. 978-91-7668-787-1
Örebro universitet 2011 Sverige, Örebro 169