Lärarens nya uppgift - vägvisaren i informationssamhället

Författare
Nina Rudling
(Nina Rudling.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ., Pedagogiska institutionen 1997 Sverige, Stockholm 18 sidor.