Lärares beskrivningar av evolution som undervisningsinnehåll i biologi på gymnasiet

Författare
Maria Petersson
(Maria Pettersson.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Biologi, Karlstads universitet, Universitetstryckeriet 2012 Sverige, Karlstad, Karlstad xvi, 359 sidor. 25 cm 978-91-7063-453-6
Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Biologi, Karlstads universitet 2012 Sverige, Karlstad xvi, 359 sidor. 978-91-7063-453-6