Läro-bok i christendomen, lämpad efter doct. Lutheri mindre cateches af Nils Joh. Sundius ... Lund 1800. Trykt hos profeszor Johan Lundblad

Författare
Nils Johan Sundius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1800 Sverige, Lund 216 sidor. 12:o.