Läroböcker har ett eget liv - en läroboksanalys om Vietnamkriget under tre läroplansperioder

Författare
Malin E. Andersson
(Malin E. Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarhögskolan 1997 Sverige, Malmö 63 sidor.