Lärobok i arbetskunskap i anslutning till lanthushållning för fortsättningsskolor 2, Husdjuren

Författare
Josef Andersson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skolförl. 1939 Sverige, Gävle 118 sidor.
Skolförl. 1935 Sverige, Gävle 118 sidor.
Skolförl. 1923 Sverige, Gävle 116 sidor. + facit