Lärobok i arbetskunskap i anslutning till lanthushållning för fortsättningsskolor 1, Åkern och trädgården

Författare
Josef Andersson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skolförl. 1943 Sverige, Gävle 128,(2)s
Skolförl. 1939-1943 Sverige, Gävle 2 vol. : ill.
Skolförl. 1939 Sverige, Gävle 118 sidor.
Skolförl. 1936 Sverige, Gävle 128,(2)s : Ill
Skolförl. 1935-1936 Sverige, Gävle 2 vol. : ill.
Skolförl. 1935 Sverige, Gävle 118 sidor.
Skolförl. 1923 Sverige, Gävle 2 vol.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan