Lärobok i botanik för gymnasiets näst högsta ring

Författare
J. A. O. Skårman
(Omarb. av Nils Johansson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. bokförl. (Bonnier) 1953 Sverige, Stockholm 59s.,4 pl.-bl. : Ill
Sv. bokförl. 1940 Sverige, Stockholm 59s.,4 pl.-bl. : Ill
1937 Sverige, Stockholm