Lärobok i fiskberedning

Författare
Gustaf Schröder
(Översättning av Gustaf Schröder.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gustaf Schröder-sällskapet, Poem förlag 2018 Sverige, Arvika 230 sidor 22 cm 978-91-87201-25-7