Lärobok i geografi för realskolan och gymnasiets första ring

Författare
Helge Nelson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. bokförl. 1954 Sverige, Stockholm (4),424,(1)s Ill
Svenska bokförlaget 1951 Sverige, Stockholm 412 sidor.
Sv. bokförl. 1948 Sverige, Stockholm (4),411,(1)s : Ill
Sv. bokförl. (Norstedt 1945 Sverige, Stockholm 379 sidor. ill.
Sv. bokförl. (Norstedt) 1943 Sverige, Stockholm (4),379,(1)s : ill.
Sv. bokförl. (Norstedt) 1938 Sverige, Stockholm (4),379,(1)s : Ill