Lärobok i grafostatik för tekniska skolor, självstudium och till praktikens tjänst

Författare
Helmer Hellgren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt 1933 Sverige, Stockholm 186 sidor. ill.