Lärobok i straffrätt

Författare
Bertil Brinck
(Bertil Brinck, Ola Nyquist & Birger Ohlson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lagerblads boktr. 1962 Sverige, Karlshamn 296 sidor.
Lagerblads boktr. 1961 Sverige, Karlshamn 296 sidor.