Läroboken som traditionsbärare - om hemspråksundervisningen i grekiska : ett läroplansteoretiskt och didaktiskt perspektiv = The textbook as a vehicle of tradition : on Greek home language instruction from the perspective of curriculum and didactive theory

Författare
Jannis Garefalakis
(Jannis Garefalakis.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
HLS (Högsk. för lärarutbildning, Gotab 1994 Sverige, Stockholm, Stockholm 302 sidor. tab. 25 cm