Lärokurs i trädgårdsodling och trädgårdsanläggningskonst

Författare
Agathon Sundius
(Af Ag. Sundius)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1883 Sverige, Örebro 138 sidor.
1871 Sverige, Stockholm 84 sidor.