Läroverksminnen 4, Hågkomster - skildringar av f.d. elever och lärare

Författare
(A. Nordfelt och N. Lundqvist.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fören. för svensk undervisningshistoria 1943 Sverige, Stockholm 79, 120 sidor., 1 pl.-bl. ill.