Läs mig som läser er - texter om Lars Ahlin 1943-2009

Författare
(Red.: Christer Ekholm.)
Genre
Bok, Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Anthropos i samarbete med Lars Ahlin-sällskapet, Munkreklam 2009 Sverige, Gråbo, Munkedal 309 sidor. 22 cm