Läsebok på enkel svenska 1, Arbetsbok

Författare
Eva Cerú
(Gerd Manne, Reidun Oanæs Andersen svensk bearbetning av Eva Cerú.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Marieberg, Williamssons offset 1993 Sverige, Stockholm, Solna 72 sidor. ill. 30 cm
Marieberg 1989 Sverige, Stockholm 72 sidor. : ill. 30 cm 91-542-1340-1