Läsinsatser och lärmiljöer - metoder och idéer från aktuell läs- och lärandeforskning

Författare
Eva Haglund
(Eva Elisabet Haglund illustrationer: författaren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Läs & skriv & lär bättre, Läs & skriv & lär bättre, ScandBook, Scandbook AB 2016 Sverige, Sigtuna, Sigtuna, Falun, Falun 103 sidor illustrationer 21 cm 978-91-639-1676-2