Lätta industrihallar i stål och plåt

Författare
Björn Åkesson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1984 Sverige, Göteborg 113 sidor.