Lågstadiets läsning 2, Vad var det i lådan?

Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberLäromedel 1964 Sverige, Lund 31 sidor.