Lågstadiets läsning 3 A, Jätten dummer

Författare
(Olga Wikström)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberLäromedel 1974 Sverige, Lund 47 sidor. 91-47-26686-4